Termeni şi Condiţii Generale - Royal Canin
Home Termeni şi Condiţii Generale

Termeni şi Condiţii Generale

Imprimare

Utilizarea website-ului nostru

Oferim un serviciu online de informare şi comunicare, pe care sperăm să îl consideraţi distractiv şi informativ. Există câteva reguli pe care trebuie să le respectați când folosiți site-ul nostru, de aceea este necesar să citiți cu atenţie Termenii şi Condiţiile Generale („Termenii și Condițiile”).

 

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile cu atenţia necesară, în special declaraţiile de neasumare a răspunderii şi limitările responsabilităţii noastre, deoarece utilizarea acestui site constituie acceptarea de către Dvs. a acestor Termeni și Condiții (astfel cum aceștia pot fi modificați din timp în timp) şi aprobarea celor stabilite prin intermediul acestora.

Nu intenţionăm să schimbăm Termenii şi Condiţiile foarte des, dar ne rezervăm dreptul de a face acest lucru, fără nicio notificare prealabilă. Totuşi, pentru a vă asigura că aţi citit şi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile actualizate trebuie să îi parcurgeți din nou de fiecare dată când vizitaţi site-ul nostru, aceștia fiind disponibili permanent. Orice schimbare în Termenii şi Condiţiile nostri va fi în general prospectivă întrucâtnu facem schimbări în Termenii şi Condiţiile noastre care au un efect retrospectiv, exceptând cazurile în care acest lucru este solicitat pe cale legală. Utilizărea, navigarea și accesarea de către Dvs. a acestui site, va constitui acceptarea integrală și necondiționată de către Dvs. a Termenilor și Condițiilor.În cazul în care nu sunteti de acord cu Termenii si Condiţiile, trebuie să încetați accesarea/utilizarea acestui site.

 

Drepturile de reproducere

Toate drepturile de reproducere şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra lucrărilor de artă, grafică, text, clipuri video şi audio, mărci înregistrate, logouri şi alt conţinut disponibil pe acest website („Conţinutul”) sunt protejate prin legislația cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe și sunt deţinute de Royal Canin România sau utilizate cu permisiunea titularilor.

Utilizarea sau accesarea site-ului nostru nu conferă niciun drept de proprietate intelectuală sau de altă natură asupra Conținutului acestuia.

Deşi puteţi copia orice parte a acestui website/Conținutului pe propriul Dvs. computer strict pentru utilizare personală, nu este permisă copierea sau încorporarea Conţinutului disponibil pe website în orice altă lucrare, inclusiv dar fără a se limita la propriul Dvs. website, sau să utilizaţi Conţinutul în orice altă manieră publică sau comercială. În considerarea celor menționate, nu este permisă postarea sau redistribuirea oricărei părți a website-ului nostru, fără permisiunea noastră scrisă în acest sens. Astfel, prin utilizarea, accesarea sau navigarea pe site-ul nostru nu se conferă și/sau transmite niciun drept asupra Conţinutului, inclusiv asupra oricărui software sau cod descărcabil, oricărei imagini încorporate sau generate de acest software şi oricăror date aferente acestui Conţinut. De asemenea, nu este permis să copiaţi, modificaţi, reproduceţi, încărcaţi, transmiteţi, distribuiţi, dezasamblaţi sau convertiţi Conținutul într-o altă formă.

Nu puteţi schimba și/sau modifica notificările cu privire la dreptul de reproducere, mărci înregistrate sau alte mărci care pot însoţi Conţinutul. Este permis să faceţi trimitere către pagina home a site-ului nostru prin indicarea link-ului corespunzător, dar nu este permis să utilizaţi Conţinutul nostru pe propriul Dvs. site. Nu este permis să faceți trimitere către link-uri din website-ul nostru (în afară de pagina home) sau să creați legături între site-ul nostru și alte site-uri fără permisiunea noastră în scris.

În cazul în care acest lucru se întâmplă, nu ne asumăm responsabilitatea pentru celelalte site-uri cu care site-ul nostru este legat și ne rezervăm dreptul de a solicita și urmări sancționarea unei astfel de acțiuni, conform legislației aplicabile.

Acest site este guvernat și interpretat în confomitate cu legea română iar orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România de la sediul nostru.

 

Materialele trimise de către Dvs.

Vom respecta drepturile Dvs. cu privire la protecţia datelor personale, ne face plăcere să primim de la Dvs. orice povestiri, comentarii, sugestii, idei, materiale grafice, imagini sau orice altceva, dar precizăm că încărcând sau trimiţându-ne astfel de materiale prin intermediul acestui site, vă dați acordul expres și transmiteți drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală (i.e. dreptul de reproducere, distribuire, închiriere; împrumut; comunicare publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public, radiodifuzare, retransmitere prin cablu, realizarea de opere derivate) și orice alte drepturi conexe pe care le aveţi asupra acestora, printr-o cesiune exclusivă cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 70 de ani către Royal Canin România şi, în funcţie de legea aplicabilă, Royal Canin România fie va fi proprietarul materialelor pe care ni le transmiteți sau se va considera că aţi acordat către Royal Canin România o licenţă exclusivă şi perpetuă de utilizare a acestora. În considerarea celor de mai sus, drepturile dobândite de Royal Canin România vor putea fi exercitate nelimitat pe teritoriul României și al Uniunii Europene. Precizăm că nu ne asumăm responsabilitatea pentru postările utlizatorilor/vizitatorilor site-ului iar dumneavoastră puteți posta pe site-ul nostru doar acele materiale asupra cărora aveți depline drepturi în acest sens și vă asumați totală responsabilitate.

Prin urmare prin încărcarea sau trimiterea către Royal Canin România prin intermediul acestui site a oricăror povestiri, comentarii, sugestiir, idei, materiale grafice, imagini sau oricăror alte informaţii, care nu au legătură cu o aplicaţie pentru un job, se transmite proprietatea asupra acestora către Royal Canin România iar în cazul în care acest lucru nu este posibil în conformitate cu prevederile legal aplicabile vă manifestați expres acordul pentru folosirea acestora de către Royal Canin România. Aceste informaţii nu sunt confidenţiale şi le putem folosi după cum dorim – ceea ce include reproducerea, divulgarea, publicarea sau difuzarea acestora, aici sau în altă parte, în acest mediu sau în oricare altul, cunoscut în prezent sau care va fi creat ulterior. În nicio circumstanţă nu sunteţi îndreptăţit/ă la nicio plată sau orice altă contraprestație dacă folosim materialele Dvs. în orice scop.

Restricţii de utilizare

Este interzis să vă angajaţi, prin intermediul acestui website, în orice fel de activităţi care sunt ilegale, ofensatoare, abuzive, care violează drepturile terţelor părţi sau care împiedică alţi utilizatori să folosească sau să se bucure de acest website. Este interzis să monitorizați sau copiați Conţinutul de pe website, folosind orice robot, “bot,” spider, crawler sau orice alte dispozitive automate sau procese manuale, fără permisiunea noastră scrisă, şi/sau să vă angajaţi în orice activitate care interferează cu funcţionarea adecvată a website-ului. Sunteţi de acord să acoperiți orice prejudiciu și să indemnizaţi, apăraţi şi protejați Royal Canin România şi orice filiale ale sale, societăţi afiliate sau din grup şi angajaţi ai săi, faţă de orice daune, responsabilităţi şi cheltuieli (inclusiv cheltuielile legale rezonabile) care decurg din orice pretenţii ale oricăror terţe părţi care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către Dvs. a website-ului. Ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la website în orice moment, fără notificare și fără motivare.

Fără susţineri 

Deşi acest website poate face referire la produse sau servicii ale terţelor părţi sau se poate conecta prin link-uri către site-uri sau informaţii ale terţelor părţi, precizăm că, prin aceasta, nu facem nicio recomandare şi nu dăm garanţii sau asigurări în privința acestora. De asemenea, nu putem fi făcuți responsabili în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Orice link către alte site-uri este furnizat exclusiv pentru a veni în sprijinul Dvs. Deciziile luate de dumneavoastră cu privire la produsele, serviciile sau website-urile terţelor părţi nu sunt și nu pot fi influențate în niciun fel de noi sau site-ul nostru și nu pot genera răspunderea noastră de nicio natură.

Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să citiţi cu atenție Politica noastră de Confidenţialitate şi consimţămintele de protecţie a datelor, pentru a afla ce informaţii personale colectăm pe acest site, cum le tratăm şi în ce scopuri le utilizăm.

Utilizarea acestui site: Limitarea responsabilităţii şi Declaraţie de neasumare a răspunderii

NICI Royal Canin România NICI ORICARE DINTRE SOCIETĂŢILE SALE AFILIATE LA NIVEL GLOBAL, NICI ORICINE AR FI AJUTAT LA DEZVOLTAREA, CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA CONŢINUTULUI ACESTUI SITE NU ESTE RESPONSABIL DE ORICE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU DE INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SITE-ULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE, CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE ACESTEA AU ACŢIONAT ÎN MOD INTENŢIONAT SAU CU NEGLIJENŢĂ MAJORĂ, SAU ÎN CARE RESPONSABILITATEA ESTE EXPRES PREVĂZUTĂ CA ȘI DISPOZIȚIE IMPERATIVĂ A LEGILOR APLICABILE ȘI NU EXISTĂ NICIUN TEMEI DE EXONERARE. ACEASTA INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA:

DAUNE REPREZENTÂND COMPENSAŢII ÎN MOD DIRECT PENTRU ORICE PIERDERE SAU VĂTĂMARE (PREJUDICII DIRECTE);

DAUNE CARE NU DECURG DIRECT DINTR-O ACŢIUNE, CI DOAR DIN UNELE DINTRE CONSECINŢELE SAU REZULTATELE UNEI ASTFEL DE ACŢIUNI (PREJUDICII INDIRECTE); ŞI

ORICE ALTE DAUNE ŞI CHELTUIELI DIVERSE, PRECUM DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE.

Facem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că pe acest site sunt furnizate informaţii precise, dar nu garantăm o astfel de acurateţe şi nu aducem garanţii cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării oricărui Conţinut de pe acest site în termeni de acurateţe, fiabilitate sau orice altă chestiune. FĂRĂ LIMITAREA CELOR DE MAI SUS ŞI ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, FUNCŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST SITE, OPERAŢIUNILE ACESTUI SITE ŞI ÎNTREG CONŢINUTUL DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, FIE FORMULATE EXPRES, FIE ÎNŢELESE IMPLICIT, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE GARANŢII ÎNŢELESE IMPLICIT DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME, ACURATEŢE SAU CONFORMITATE (CU EXCEPȚIA ACELOR GARANŢII CARE NU POT FI EXCLUSE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL). NU ACORDĂM GARANŢII ÎN PRIVINȚA NEINTERFERENŢEI INFORMAŢIILOR DE PE ACEST SITE WEB. NU ACORDĂM GARANŢII CĂ ACEST SITE WEB, INFORMAŢIILE CONŢINUTE DE ACESTA SAU EFORTURILE NOASTRE VOR ÎNDEPLINI ORICARE DIN SCOPURILE SAU NEVOILE DVS. SPECIFICE.

Ne rezervăm dreptul de îndepărtare a oricăror postări sau oricăror altor informaţii despre care considerăm că ar putea fi ofensatoare sau la care s-ar putea aduce obiecţii și nu suntem responsabili de niciun material postat de către orice utilizator sau pentru orice informaţii de orice fel conţinute pe oricare dintre site-urile către care există link-uri. SUNTEŢI DE ACORD CĂ Royal Canin România ŞI SOCIETĂŢILE SALE AFILIATE DIN ÎNTREAGA LUME NU SUNT RESPONSABILE SAU RĂSPUNZĂTOARE DE NICIUN COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR, VIOLATOR SAU ILEGAL AL ORICĂRUI VIZITATOR AL ACESTUI SITE SAU AL ORICĂREI TERŢE PĂRŢI.

 

Alte prevederi

Dacă se constată că orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este nulă, ilegală sau inaplicabilă indiferent din ce motiv, respectiva prevedere va fi considerată ca fiind independentă de aceşti Termeni şi Condiții și nu va afecta în niciun fel valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Încălcarea acestor Termeni și Condiții, care este de natură a cauza prejudicii pentru Royal Canin România, afiliații acestuia, orice entitate din grup și/sau terț față de care Royal Canin Romania ar putea fi ținută responsabilă, îndreptățește Royal Canin România să solicite și să urmărească în justiţie sau prin orice alte acţiuni permise sau prevăzute de lege, orice reparaţie la care ar putea fi îndreptățită sau care îi este disponibilă.

 

Politica de confidenţialitate a Royal Canin România

Acordăm importanţă datelor Dvs. personale. Dorim să vă informăm cu privire la politicile şi practicile pe care le-am adoptat pentru a vă proteja datele personale astfel încât să aveţi încredere în modul în care tratăm informaţiile Dvs. de identificare (‘Informaţiile Personale’) pe care ni le încredinţaţi şi să înţelegeţi modul în care gestionăm informaţiile Dvs. personale pentru a vă oferi cele mai bune produse, servicii şi experienţe disponibile. Serverul(ele) care fac(e) acest site disponibil şi bazele de date în care aceste informaţii pot fi stocate pot fi localizate în afara ţării din care accesaţi acest site, dar vom colecta, procesa şi utiliza Informaţiile Personale în concordanţă cu această politică. Informaţiile Personale care ne sunt puse la dispoziţie pot fi, prin urmare, transmise în Franța pentru a fi stocate pe serverele companiei Royal Canin SAS. Vizitând acest site şi trimiţând informaţii, consimţiţi la o astfel de colectare, procesare, transferare şi/sau stocare a Informaţiilor Personale ale Dvs.

Deşi nu intenţionăm să facem schimbări în politicile noastre foarte des, este necesar să verificaţi politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru („Politica de Confidențialitate”) de fiecare dată când vizitaţi site-ul nostru, pentru a vă asigura că aţi citit şi consimţiţi cu privire la cea mai recentă versiune a acesteia . Nu vom face niciun fel de schimbări care să aibă efect retrospectiv, decât dacă acest lucru este necesar conform legii aplicabile sau este solicitat în mod legal de o autoritate publică sau instanță.

Conţinutul de pe site-urile noastre poate include, printre altele, articole de interes, divertisment, jocuri, chestionare şi concursuri şi, poate, de asemenea, include reclamă şi oportunităţi de cumpărături online. Putem, de asemenea, furniza informaţii despre societatea şi produsele noastre şi putem, în egală măsură, oferi ocazii de depunere de candidaturi pentru joburi sau de a obţine informaţii despre posturile vacante. Sperăm să vă bucuraţi de site-ul nostru şi că ne veţi vizita din nou în curând!

Vă rugăm acordaţi-vă un moment pentru a analiza politica noastră în detaliu. Pentru a vă ajuta, vă oferim acest scurt rezumat.

Folosim Informaţiile Dvs. Personale pentru a răspunde cerinţelor Dvs. şi a vă servi cât mai bine. Nu dezvăluim detaliile Dvs. personale către terţe părţi fără consimţământul Dvs.

Vă vom trimite doar acele materiale pe care aţi indicat că vreţi să le primiţi conform preferinţelor Dvs. şi vom onora solicitările Dvs. de dezabonare. Folosim cookies pentru a ne ajuta să înţelegem caracteristicile care se aplică vizitatorilor, pentru a vă furniza o mai bună funcţionalitate şi a vă oferi Conţinut personalizat.

Adoptăm proceduri atente pentru a proteja informaţiile Dvs. personalizate şi acordăm o atenţie deosebită protejării datelor de pe cardul Dvs. de credit, pe care ni le furnizaţi când faceţi cumpărături online.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza sau de a divulga Informaţiile Dvs. Personale în anumite circumstanţe, precum în situația în care este necesar conform legii aplicabile sau este solicitat în mod legal de o autoritate publică sau instanță.

Ce informații personale colectăm și când?

Colectăm Informaţii Personale precum nume, adrese, adrese de email, hobby-uri sau informaţii despre activitatea dumneavoastră, informaţii demografice (vârstă, sex, etc.), angajare şi preferinţe de angajare sau alte informaţii despre preferinţe şi aspecte similare, când acestea sunt depuse voluntar de către un vizitator. Vizitatorii pot alege să depună Informaţii Personale online pentru a intra în competiţii, pentru a obţine informaţii sau a depune un comentariu, pentru a se înscrie la un buletin informativ sau pentru a plasa o comandă. Nu sunteți obligat să furnizați Informațiile Personale însă în cazul în care nu completați/furnizați Informațiile Personale indicate în rubricile speciale de pe site nu veți putea accesa și/sau beneficia de cele menționate mai sus, respectiv de cele menționate la rubrica „Ce facem cu Informaţiile Dvs.

Personale?” de mai jos. Putem, de asemenea, obţine liste de contact, informaţii demografice şi de alt fel, din alte surse. Pentru interesul clienţilor noştri şi pentru a vă servi mai bine, combinăm datele. Puteţi să vă schimbaţi preferinţele cu privire la primirea de oferte şi informaţii de la noi, în orice moment.

Ce facem cu Informaţiile Dvs. Personale?

Colectăm informaţii Dvs. de identificare pentru a vă înscrie la concursuri şi a vă notifica rezultatele, pentru a vă transmite actualizări şi ştiri, pentru a răspunde la întrebările sau comentariile Dvs., pentru a vă înregistra în legătură cu anumite caracteristici, pentru a vă trimite informări atunci când apar posturi libere care corespund profilului Dvs., pentru a vă furniza Conţinut personalizat, informaţii şi/sau pentru a vă trimite broşuri, cupoane, mostre, oferte şi alte informaţii despre produsele noastre sau despre societatea noastră. Solicităm vizitatorilor care ne furnizează adresele de email să ne informeze dacă doresc să primească informaţii suplimentare sau actualizări de la noi sau de pe site-ul nostru; doar cei care solicită acest lucru vor primi un email de continuare sau alte comunicări de la noi. Vă putem, de asemenea, înștiința că puteți să primiţi informaţii despre alte produse disponibile de la membrii grupului nostru de societăţi. Doar cei care solicită, în mod expres, să primească astfel de informaţii online le vor primi. Dacă nu suntem siguri de preferinţele Dvs., vă putem solicita informații suplimentare în acest sens. Vă asigurăm, de asemenea, opţiunea de "dezabonare" în orice moment, dacă doriți încetarea primirii de email–uri sau alte informaţii de la noi.

Uneori brand-urile noastre vor trimite oferte, cupoane şi informaţii, inclusiv cataloage, disponibile pentru Dvs. prin email. Putem utiliza, de asemenea, liste pe care le-am primit de la terţe părţi sau surse publice pentru a vă trimite aceste informaţii. Puteţi opta în orice moment pentru "dezabonare" dacă nu doriţi să mai primiţi comunicări offline de la brand-urile noastre.

Putem achiziţiona şi utiliza liste de abonare prin email pentru a contacta potenţiali clienţi. Vom onora cererile de dezabonare şi vom solicita celor care ne furnizează listele să ne dea asigurări că informaţiile privind email-ul de contact sunt furnizate doar pentru acei consumatori care şi-au exprimat dorinţa de a primi oferte şi informaţii prin email.

Informaţiile Personale sunt folosite exclusiv de către noi şi societăţile noastre afiliate, reprezentanţii noştri sau partenerii noştri de afaceri care ajută la punerea la dispoziţia Dvs. a acestui site şi a Conţinutului său precum şi a produselor şi serviciilor de pe acest site, pentru a răspunde cerinţelor Dvs. (precum efectuarea de comenzi de cumpărare online sau oferirea unui concurs sau a unei promoţii) şi pentru a vă servi mai bine, în conformitate cu această politică. Datele pot fi folosite în comun sau combinate între societăţile afiliate, subsidiare sau alte entităţi curente sau viitoare cu care societatea noastră are legături pentru a creşte eficienţa şi a reduce contactele cu Dvs. În plus, este posibil ca, ocazional, să vă întrebăm dacă putem împărtăși informaţii cu alte terţe părţi de încredere. Vă vom anunţa la momentul colectării informaţiilor dacă anticipăm o astfel de împărtășire cu terţa parte , vom indica scopul pentru care sunt împărtășite Informațiile Dvs. Personale colectate, vom descrie informaţiile pe care le vom împărtăși (precum adresa Dvs. poştală sau de email) şi vom împărtăși doar acele Informații Personale cu care sunteți de acord. Vom împărtăși Informațiile Personale doar cu cei care au fost de acord să urmeze politici stricte de utilizare a acestora și de confidențialitate.

Drepturile dumneavoastră

Vă rugăm să aveți în vedere că beneficiați în mod continuu de toate drepturile prevăzute în favoarea dumneavoastră în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790/2001, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101/2004, cu modificările și completările ulterioare și orice alte legi aplicabile, inclusiv dar fără a se limita de următoarele drepturi:

Obligaţiile dumneavoastră

Vă rugăm să aveți în vedere că prin accesarea, navigarea și/sau utilizarea acestui site, vă asumați necondiționat obligațiile menționate în acești Termeni și Condiții și respectiv în Politica de Confidențialitate, inclusiv dar fără a se limita la următoarele:

Ce sunt cookies-urile?

Cookies sunt fişiere de date pe care un website le trimite către computerul Dvs. în timp ce Dvs. vizualizaţi acel site. Aceste fişiere de date includ informaţii care permit site-ului nostru să îşi amintească informaţiile importante care vor face utilizarea site-ului de către Dvs. mai eficientă şi mai utilă. Site-urile noastre folosesc cookies-uri pentru o diversitate de scopuri. Folosim tehnologia cookies-urilor şi adrese IP pentru a obţine informaţii non-personale de la vizitatorii noştri online, şi, de asemenea, pentru a furniza vizitatorilor înregistraţi cea mai bună experienţă online personalizată.

Cum folosim cookies-urile?

Vizitatorii site-urilor noastre folosesc diferite browsere web, precum şi computere diferite. Pentru a face vizitele Dvs. cât mai uşoare cu putinţă cu tehnologia pe care o utilizaţi, în mod automat ţinem evidenţa tipului de browser (de ex. Internet Explorer, Firefox) şi a sistemului de operare (de ex., Windows, Mac) folosit de un vizitator, precum şi numele domeniului furnizorului de servicii Internet al vizitatorului. Ţinem, de asemenea, evidenţa numărului total de vizitatori de pe site-ul nostru într-o formă agregată pentru a ne permite să actualizăm şi să îmbunătăţim site-ul; informaţiile Dvs. de identificare nu sunt extrase în acest proces. Aceste date ne spun dacă mai mulţi vizitatori preferă anumite caracteristici sau domenii faţă de altele, ceea ce ne ajută să ne păstrăm site-ul actualizat şi interesant pentru majoritatea vizitatorilor noştri.

Cum folosim cookies-uri pentru a personaliza experienţa Dvs. pe site-urile noastre?

Tehnologia cookies-urilor ne ajută să livrăm Conţinut adaptat intereselor vizitatorilor şi ne permite să facem comandarea de produse, înscrierea şi participarea la competiţii şi oferirea altor funcţii mai uşoare de pe site-ul nostru pentru vizitatorii noştri. Site-urile care oferă cumpărături online folosesc cookies-uri pentru a reţine şi procesa articolele în căruciorul Dvs. de cumpărături. Acolo unde acest lucru este permis, putem asocia informaţii personale cu un fişier de tip cookies în astfel de situaţii.

Ce se întâmplă dacă nu doresc cookies-uri?

Dacă nu doriţi cookies-uri, puteţi să vă setaţi computerul pentru a vă avertiza de fiecare dată când un fişier de tip cookies este trimis către Dvs. sau puteţi să închideţi toate cookies-urile prin intermediul browser-ului Dvs. (de ex. Internet Explorer sau Firefox). (Verificaţi meniul HELP al browser-ului Dvs. pentru a afla modalitatea corectă de schimbare sau actualizare a cookies-urilor Dvs.). Dacă dezactivaţi cookies-urile, este posibil să nu puteţi accesa o parte dintre caracteristicile menţionate mai sus.

Ce se întâmplă cu panourile cu mesaje sau ale forumuri interactive?

Putem oferi panouri cu mesaje sau buletine sau zone interactive unde vizitatorii pot posta comentarii sau informaţii pentru divertismentul vizitatorilor noştri. Dacă există pe acest site un buletin sau un panou cu mesaje sau alte zone interactive unde Informaţiile Personale pot fi postate, asiguraţi-vă că aţi parcurs regulile noastre înainte de a intra, deoarece acestea, ca şi Termenii şi Condiţiile noastre vor fi obligatorii pentru Dvs. După cum ştiţi, orice postaţi online este disponibil pentru a putea fi văzut de întreaga lume. Nu dăm nicio asigurare şi nu ne asumăm niciun fel de obligaţii sau responsabilitate cu privire la informaţiile pe care le postaţi.

Sunt securizate informaţiile privind tranzacţia / cardul de credit?

Avem grijă de siguranţa şi securitatea tranzacţiei Dvs. Folosim SSL (Strat de Prize Sigure) pentru a comunica cu software-ul browser-ului atunci când comandaţi online de pe site-ul nostru şi ca atare ne transmiteţi informaţii despre cardul de credit sau date similare. SSL este protocolul standard de securitate în domeniu, care face extrem de dificilă interceptarea de către oricine altcineva a cardului Dvs. de credit / tranzacţiei şi a altor informaţii pe care ni le trimiteţi când transmiteţi comanda online. Exceptând cele menționate, transmiterea de informaţii către şi dinspre noi nu este criptată sau securizată. Luăm măsuri de precauţie pentru a păstra în siguranţă datele despre cardul Dvs. de credit în sistemele noastre interne.

Ce facem pentru a păstra în siguranţă informaţiile personale?

Am instituit dispozitive de securitate pentru a ne asigura că procedurile noastre interne îndeplinesc înaltele standarde ale politicii noastre. Depunem, de asemenea, toate eforturile pentru a ne asigura că terţele părţi care lucrează cu noi ca reprezentanţi ai noştri, pentru ca acest site şi Conţinutul său să fie disponibil pentru Dvs. şi pentru a răspunde comenzilor şi cererilor Dvs., consimt să protejeze Informaţiile Personale pe care trebuie să le acceseze pentru a deservi site-ul nostru şi pe vizitatorii noştri, pentru a onora preferinţele Dvs. cu privire la contactele pe care le primiţi.

Care este situaţia link-urilor către alte site-uri web?

Putem oferi link-uri către alte site-uri în afară de cele ale grupului de societăţi Royal Canin România. Totuşi, încercăm să trimitem link-uri doar către Website-uri care împărtășesc valorile noastre. Trebuie să verificaţi întotdeauna politica de confidenţialitate a oricărui website la care ajungeţi prin intermediul unui link de pe site-ul nostru pentru a înţelege practicile lor de colectare a informaţiilor personale, inclusiv modul în care folosesc cookies-urile. Nu suntem responsabili de politicile privind Conţinutul sau colectarea de informaţii ale site-urile operate de alte societăţi. Dacă vizitaţi un alt site, trebuie să revizuiţi politica lor de confidenţialitate şi alte politici. Nu ne asumăm și nu putem fi făcuți responsabili în niciun fel de disponibilitatea respectivelor site-uri, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

 

Ce altceva trebuie să mai ştiţi?

Ne rezervăm dreptul de a utiliza sau divulga orice Informaţii Personale dacă este necesar conform prevederilor legale aplicabile sau este solicitat în mod legal de o autoritate publică sau instanță, pentru a desfăşura investigaţii privind plângerile consumatorilor sau alte posibile încălcări ale legii, pentru a proteja integritatea site-ului, pentru a răspunde cerinţelor Dvs. sau pentru a coopera la orice investigaţie legală.

Ce trebuie să faceţi dacă aveţi întrebări, dacă doriţi să accesaţi, actualizaţi sau ştergeţi informaţii sau dacă doriţi să vă dezabonaţi de la primirea altor comunicări pe viitor? Dacă doriţi să accesaţi, actualizaţi, schimbaţi sau ştergeţi informaţii despre Dvs., pe care le deţinem în baza noastră de date de marketing (conform prevederilor legale aplicabile), să vă dezabonaţi de la primirea de alte comunicări pe viitor de la noi sau dacă aveţi întrebări privind politica noastră de confidenţialitate sau doriți să vă exercitați orice alt drept, vă rugăm să ne contactaţi.

 

Înregistrarea Societăţii

Denumirea oficială: Royal Canin România
Sediul social: Calea Floreasca nr. 169, Floreasca Business Park, corp „A”, etajul 7, 014459, sector 1, Bucureşti, România
Număr înregistrare ANSPDCP 15938
  • facebook
  • youtube